Thông tin sản phẩm

II. THÔNG TIN CHI TIẾT DUNG DỊCH NHA KHOA NUTRIDENTIZ 1.Thành phần 1. Dịch chiết sáp ong trong cồn (Bee wax extract in alcohol)2. Dịch chiết xuất vỏ chay (Artocarpus tonkinensis peel extract)3. Dịch chiết xuất cùi quả cau (Areca catechu meat extract)4. Dịch chiết xuất lá trầu không (Piper betle ...

Xem tiếp
Copyright © 2016. Nutridentiz.vn